Like you kindercoaching

"Het mooiste wat je kunt zijn is jezelf"

 Aanbod 


Kindercoaching

Als ouder wil je de beste zorg en bescherming voor je kind. En je wilt dat het goed gaat met je kind. Het liefst zouden we onze kinderen altijd gelukkig zien. Vrij van zorgen, nieuwsgierig, enthousiast en gemotiveerd om te beleven en te leren.

Soms kan er echter een situatie ontstaan waardoor een kind uit balans raakt en even niet zo lekker in zijn vel komt te zitten. Deze onbalans kan zich bijvoorbeeld uiten in boosheid, verdriet of onzeker heid. Vaak weet een kind zich geen raad met deze emoties en kan het zich daarbij onbegrepen, niet gezien of niet gehoord voelen.

Wat een kind vaak niet in de gaten heeft is dat het leren omgaan met een situatie in veel gevallen in zichzelf verborgen zit. Dat daar een schat aan talent en kwaliteiten ligt waarmee ze zichzelf zouden kunnen ondersteunen, waarmee ze meer zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen, waarmee ze veerkrachtiger worden.

Samen met u en uw kind gaan we deze talenten en kwaliteiten ontdekken. Middels diverse werkvormen en activiteiten, zoals bijvoorbeeld spel, creativiteit, gesprek of natuurbeleving, gaat het kind leren om te vertrouwen op zijn eigen “schatten” en te kunnen bouwen op zichzelf, om weer lekker in zijn of haar vel te komen en te ontdekken hoe ongelofelijk leuk het is om te zijn wie hij of zij is.

De duur van een traject staat van te voren niet vast omdat elk kind op zijn eigen tempo groeit. In de regel zijn er echter niet meer dan 4-7 sessies nodig

Kinderen die bij mij als kindercoach komen kunnen te maken hebben met: 

(Hoog)gevoeligheid HSP, pestproblemen, laag of negatief zelfbeeld, druk gedrag, stil of teruggetrokken gedrag, verdriet & rouw, boosheid, moeite met sociale vaardigheden en omgangsvormen, faalangst, angst, stress, moeite hebben met ontspannen.Saam & Zijn traject

Als volwassene zijn we allemaal bewust of onbewust, gewenst of ongewenst, druk. Met werken, huishouden, boodschappen, sociale verplichtingen…noem maar op. Onze kinderen ontkomen er ook niet aan. Druk met school, met afspreken, met sport of met hobby. In deze tijden van drukte is er minder aandacht voor elkaar en kan het voorkomen dat de verbinding tussen ouder en kind naar de achtergrond wegebt….

Het SAAM&ZIJN traject is een liefdevol ouder-kindtraject. Een prachtig traject voor uw kind met u als ouder….SAMEN dus. En samen mag je ZIJN. In het hier en nu ZIJN, met aandacht voor elkaar in verbinding ZIJN....

Dit traject omvat 5 bijeenkomsten van een uur. Elke bijeenkomst staat in het teken van een andere thema: verbinden, kracht & vertrouwen, kwaliteiten & talenten, dankbaarheid en aandacht. De diverse spellen, werkvormen, gesprekken, meditaties en creatieve activiteiten staan in het teken van aandacht, begrip en veiligheid voor en bij elkaar. Kindermindfulness

We leven in een wereld waarin er ontzettend veel van kinderen wordt gevraagd. Kinderen komen dan nog nauwelijks toe aan zichzelf en hun eigen binnenwereld. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in overprikkeling, stress, onrust, snel afgeleid zijn of somberheid. 

Mindfulness betekent met je volle aandacht in het hier en nu zijn. Deze aandachtstraining helpt kinderen om beter om te gaan met drukte. Ze leren vaardigheden om zich te kunnen ontspannen en een "hoofd vol gedachten" tot rust te brengen. Ook leren ze hoe ze met fijne als minder prettige emoties om kunnen gaan zonder deze te negeren. Ze worden flexibeler, gaan steviger in hun schoenen staan en krijgen een beter contact met lichaam en geest. 

zijn of somberheid. 

Mindfulness betekent met je volle aandacht in het hier en nu zijn. Deze aandachttraining helpt kinderen om beter om te gaan met drukte. Ze leren vaardigheden om zich te kunnen ontspannen en een "hoofd vol gedachten" tot rust te brengen. Ook leren ze hoe ze met fijne als minder prettige emoties om kunnen gaan zonder deze te negeren. Ze worden flexibeler, gaan steviger in hun schoenen staan en krijgen een beter contact met lichaam en geest. Mindfulness betekent met je volle aandacht in het hier en nu zijn. Deze aandachttraining helpt kinderen om beter om te gaan met drukte. Ze leren vaardigheden om zich te kunnen ontspannen en een "hoofd vol gedachten" tot rust te brengen. Ook leren ze hoe ze met fijne als minder prettige emoties om kunnen gaan zonder deze te negeren. Ze worden flexibeler, gaan steviger in hun schoenen staan en krijgen een beter contact met lichaam en geest. 

en, sociale verplichtingen…noem maar op. Onze kinderen ontkomen er ook niet aan. Druk met school, met afspreken, met sport of met hobby. In deze tijden van drukte is er minder aandacht voor elkaar en kan het voorkomen dat de verbinding tussen ouder en kind naar de achtergrond wegebt….

Het SAAM&ZIJN traject is een liefdevol ouder-kindtraject. Een prachtig traject voor uw kind met u als *Kindermindfulness

We leven in een wereld waarin er ontzettend veel van kinderen wordt gevraagd. Kinderen komen dan nog nauwelijks toe aan zichzelf en hun eigen binnenwereld. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in overprikkeling, stress, onrust, snel afgeleid zijn of somberheid. 

Mindfulness betekent met je volle aandacht in het hier en nu zijn. Deze aandachtstraining helpt kinderen om beter om te gaan met drukte. Ze leren vaardigheden om zich te kunnen ontspannen en een "hoofd vol gedachten" tot rust te brengen. Ook leren ze hoe ze met fijne als minder prettige emoties om kunnen gaan zonder deze te negeren. Ze worden flexibeler, gaan steviger in hun schoenen staan en krijgen een beter contact met lichaam en geest. 

n mag je ZIJN. In het hier en nu ZIJN, met aandacht voor elkaar in verbinding ZIJN....

Dit traject omvat 5 bijeenkomsten van een uur. Elke bijeenkomst staat in het teken van een andere thema: verbinden, kracht & vertrouwen, kwaliteiten & talenten, dankbaarheid en aandacht. De diverse spellen, werkvormen, gesprekken, meditaties en creatieve activiteiten staan in het teken van aandacht, begrip en veiligheid voor en bij elkaar. 
* Kindermindfulness

We leven in een wereld waarin er ontzettend veel van kinderen wordt gevraagd. Kinderen komen dan nog nauwelijks toe aan zichzelf en hun eigen binnenwereld. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in overprikkeling, stress, onrust, snel afgeleid zijn of somberheid. 

Mindfulness betekent met je volle aandacht in het hier en nu zijn. Deze aandachtstraining helpt kinderen om beter om te gaan met drukte. Ze leren vaardigheden om zich te kunnen ontspannen en een "hoofd vol gedachten" tot rust te brengen. Ook leren ze hoe ze met fijne als minder prettige emoties om kunnen gaan zonder deze te negeren. Ze worden flexibeler, gaan steviger in hun schoenen staan en krijgen een beter contact met lichaam en geest.